Wie of wat is DIFO?


Wie of wat is fotoclub DIFO??


Graag wensen wij je onze vereniging voor te stellen.


Op 03 oktober 1978 ging deze Oud-Turnhoutse club van start onder de naam DIFOCI (Dia-Foto-Cine), met als doel belangstellende van dia, foto en ciné liefhebbers uit Oud-Turnhout en omstreken te verenigen. De oprichter van onze club is Jan Geenen


In oktober 1979 werd na één jaar werking door het toenmalige bestuur, de beslissing genomen om de Cinégroep binnen Difoci, onder te brengen in een zelfstandige filmclub (het huidige Shot ’79) en de naam Difoci te veranderen in Difo.


Onze doelstellingen zijn al die tijd dezelfde gebleven:

  • fotografen uit onze regio en belangstellenden met elkaar in contact brengen,
  • beginnende fotografen stimuleren om een volwaardige fotograaf te worden,
  • door onderlinge contacten de mogelijkheid scheppen elkaars bevindingen te leren kennen, en waarderen, om alzo gezamenlijk te komen tot uitbreiding van de technische en artistieke kennis,
  • leden de kans te geven zijn/haar werken jaarlijks op ons fotosalon te tonen via digitale projectie en/ of als geprint fotowerk,
  • een gevarieerd programma aan te bieden met o.a.: digitale lessen, zowel voor beginners als voor gevorderden, bespreken digibeelden en fotowerken van onze leden, bespreken van digibeelden en fotowerken ons aangeboden door andere clubs uit onze regio, clubuitstappen, bezoeken foto- salons, gastsprekers ontvangen, leren werken met onze eigen fotostudio, enz.


Voor meer informatie kan je ook terecht bij het secretariaat via 014/ 47 91 33 of via mail naar secretariaat@difooud-turnhout.be